Asperger Sendromu

Asperger Sendromu Nedir?

Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan kendisini daha çok sözel olmayan iletişim alanında gösteren bir bozukluktur. Çocukluk çağında tanımlanmakla birlikte erişkinlerde de görülebilir.

Asperger Sendromunun Belirtileri Nedir?

Sendromun en önemli belirtisi, aşırı içe kapanıklılıktır. Bunun yanısıra tekrarlayıcı davranışlar, tekdüze bir konuşma, belli bir konuya aşırı ilgi diğer önemli belirtilerdir.
Sendrom, 3-4 yaşlarından sonra yavaş yavaş belli olmaya başlar. Çocuklar genellikle 3-4 yaşına kadar yaşıtlarının gösterdikleri gelişim özelliklerini gösterirler. Asperger Sendromu olan kişiler genellikle özel bir alanda oldukça yeteneklidirler. Asperger Sendromu olan kişiler uygun ortam sağlandığında çok başarılı olacaklardır. Erkek çocuklarında daha sık görülür. 

Asperger Sendromuna sahip olan çocuklarda aşırı içe kapanıklık durumu ana belirtidir.


Sendromun Diğer Belirgin Özellikleri Şöyle Sıralanabilir:


• Belli bir konuya abartılı ilgi duyarlar.

• Bazı konularda her ayrıntıyı bilebilirler.

• Toplumsal ilişkilerde uygun duygusal karşılık veremezler.

• Göz ve yüz kontağı kuramayabilirler.

• Yüz ifadesini duruma uygun olarak değiştiremeyebilirler. 

• Vücut duruşunu duruma uygun hale getiremeyebilirler. Duruma uygun olmayan mimik ve jestlere sahiptirler.

• İletişim başlatmada ve sürdürmede sorun yaşarlar.

• Duygu ve düşünceleri paylaşmak için doğal bir gereksinim duymayabilirler.

• Tekrarlayan motor hareketleri vardır. (Elleri yanda sallama gibi)

• Konuşmaları uygun ifade ve tonlamadan yoksundur, bu nedenle tekdüze, motor gibi konuşurlar. 

• Gündelik işlerdeki alışageldik rutin davranışlarda esneklik gösteremezler.

• Çevreye karşı duyarsızdırlar.  

• Karşılarındaki insanların duygularını, sözel olmayan iletişimi anlayamazlar.

  Buca Mutlu Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi İzmir