Fizyoterapi

Fizyoterapi nedir?

Fizyoterapi hareket becerileri ve performansının geliştirilmesi, rehabilitasyonu ve iyileştirilmesine yardımcı olur. Fizyoterapistler; oturma, ayakta durma ve yürüme gibi kaba motor becerileri ile esneklik, güç ve dayanıklılıkta iyileştirmeler yapmaktadır.

Mutlu Çocuklar'ın fizyoterapi çözümlerinde terapistlerimiz, hareketlerinde zorluk çeken çocuklarla ve ağırlıkla ilgili endişeleri olan çocuklarla çalışma konusunda uzmanlaşmıştır.

Fizik tedavi hasta ya da yaralanmış vücut yapılarına yeniden fonksiyon kazandırmayı hedef tutan bir  tedavi yöntemidir. Fizyoterapide temel amaç bireyin sahip olduğu fiziksel aktivite seviyesinin korunması ve arttırılmasıdır. Tedavi programı tek tek vücut kısımlarındaki sorunlara yönelmez, çocuğu bir bütün olarak ele alır, mevcut kapasitesini en üst seviyeye getirerek olabildiğince bağımsız bir erişkin olmasını amaçlar. Bu amaca doğru ilerlerken tedavi programı çocuğun motor ve zihinsel gelişimine uygun olarak adım adım planlanır.

Fizyoterapi, fiziksel becerilerinde zorluk çeken herkese yarar sağlayabilir; Mutlu Çocuklar Özel Eğitim Merkezi genellikle bebeklere ve çocuklara yardım eder:

Brüt motor gecikmesi
Otizm spektrum bozukluğu
Serebral Palsi
Gelişim Koordinasyon Bozukluğu
Down Sendromu
Spina Bifida
Edinilmiş Beyin Hasarı
Hipotoni
Müsküler Distrofi veya diğer nöromüsküler zorluklar
Tortikollis / Plagiosefali
Diğer genetik bozukluklar
Kilo zorlukları
Atletler
Fizyoterapi, çocuğun maksimum potansiyelinde çalışmasına yardımcı olur.
Ebeveynler hangi rolü oynayabilir?

Ebeveynler ve bakıcılar fizyoterapide çok yer alabilirler. Terapi sırasında sıklıkla çocukla birlikte odada bulunurlar ve sıklıkla evde ve okulda ve bir şeylerin değişip değişmediği hakkında terapistle konuşurlar.

Bazı fizyoterapi programları, ebeveynlerin ve bakıcıların evde uygulayabilecekleri bir bileşene sahip olabilir. Eğer öyleyse, bakıcıya her alıştırmada dikkatli bir şekilde talimat verilecek ve ayrıca çocuğu tedavi eden terapisti videoya kaydetmesine de izin verilebilir. Bunu kendi öğrenmeleri için referans olarak almak, bakıcıyı ev programını uygularken desteklemesine yardımcı olur.