Tılls Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü Testi

TILLS Hakkında:

Bütünleşmiş Dil ve Okur-Yazarlık Becerileri Testi (TILLS), 6 ila 18 yaş arasındaki okul çağındaki bireylerin müfredat ile ilişkili sözlü ve yazılı dil becerilerini yönelik geliştirilen yenilik yaratan bir test olup dil ve okur-yazarlık becerileri ilgili bozuklukların tanısında kullanılmaktadır. TiLLS Testi uygun eğitim ve mesleki becerilere sahip olan profesyoneller tarafından uygulanmalıdır. Bu profesyoneller arasında; Dil-konuşma Patologları, Nöropsikologlar, Psikologlar, Klinik Psikologlar, Okuma Uzmanları, Özel Eğitimciler ve Öğretim Danışmanları yer almaktadır. Özel öğrenme güçlüğü testi standardize edilmiş ve norm tablolarıyla desteklenmiş bir testtir.

TILLS Testinin Kullanım Amaçları

TILLS Testi üç farklı amaç için geliştirilmiş norm temelli bir testtir. Bu amaçlar:

 1. Dil ve okur-yazarlık ile ilişkili bozuklukların tanısını koymak,
 2. Bozuklukla ilişkili güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek,
 3. Zaman içerisinde dil ve okur-yazarlık becerilerinde meydana gelen olumlu veya olumsuz değişimleri tespit etmektir.

TILLS Testinin Uygulanabileceği Popülasyonlar

Birincil dil bozukluğu (özgül dil bozukluğu, gelişimsel dil bozukluğu, dil veya konuşma bozukluğu ya da dil öğrenme bozukluğu olarak bilinmektedir) olduğundan şüphelenilen öğrencilerin tanısında resmi değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

Sözlü veya yazılı dilde özgül öğrenme güçlüğü olduğundan şüphelenilen öğrencilerin tanısında resmi değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

Spesifik okuma güçlüğü (disleksi) yaşadığından şüphelenilen öğrencilerin tanısında resmi değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

Dil ve okur-yazarlık becerilerinde bozulmalara sebep olduğu bilinen işitme problemi, otizm spektrum bozukluğu, mental retardasyon ve travmatik beyin yaralanmaları olduğundan şüphelenilen öğrencilere tanı koymak amacıyla kullanılabilir.

Dil ile okur-yazarlık ve sosyal iletişim becerilerini edinmekte ve kullanmakta zorlanan yeterince destek almamış öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Daha önce TiLLS testi uygulanarak değerlendirmesi yapılmış öğrencilerin söz konusu becerilerinde zaman içinde herhangi bir değişim olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanabilir. Ancak TILLS testi aynı öğrenciye tekrar uygulanmadan en az 6 aylık bir sürenin geçmesi gerekmektedir.

Alt Testler Hakkında Genel Bilgiler

TILLS testinde yer alan 15 farklı alt testin her biri dil ve okur-yazarlık becerilerinin çok yönlü ve ayrıntılı bir değerlendirmesinin elde edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. 15 alt test farklı yaşlardaki bireylere, farklı materyaller kullanılarak, farklı yönergeler verilerek farklı süre sınırları içerisinde uygulanmaktadır. Her bir alt testin geliştirilme amacı ve ölçtüğü yetenek, söz konusu alt teste özgüdür. 15 alt test aşağıda sıralanmıştır:

 1. Kelime farkındalığı
 2. Fonetik farkındalık
 3. Hikayeyi tekrar anlatma
 4. Kelimesiz tekrar
 5. Kelimesiz heceleme
 6. Duyduğunu anlama
 7. Okuduğunu anlama
 8. Yönergeleri takip
 9. Gecikmiş olarak hikayeyi tekrar anlatma
 10. Kelimesiz okuma
 11. Akıcı okuma
 12. Yazılı ifade
 13. Sosyal iletişim
 14. İleriye doğru sayı dizisi
 15. Geriye doğru sayı dizisi

Tills özel öğrenme güçlüğü testi - disleksi testi Buca Mutlu Çocuklar Özel Eğitim Merkezinde Yapılmaktadır.