PCDI Programı

Amerika'da otizmli çocuklara uzun süredir uyfulanan bin eğitim yöntemidir. Adını da Amerika'daki bir enstütü'den (Princeton Child Development Institute) almaktadır.

PSDI modeli etkili öğretim programı tasarlama, uygulama, uyarlama, öğretim sonuçlarını değerlendirme ve raporlaştırma sürecini kapsar.

Otizm veya diğer gelişimsel yetersizliği olan küçük yaştaki çocuklar için bağımsızlık kazandıma becerilerini içerir.

Etkinlik çizelgeleri otizmli bireylere başkalarının talimatlarına bağlı kalmadan günlük rutinlerini kendi başlarına yapmaları için yardımcı olan fotoğraf ve yazılı yönergelerden oluşur.